ประชุมการดำเนินงานด้านโฆษณา

ประชุมโครงการการดำเนินงานด้านโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและโฆษณาสถานพยาบาล จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้อำนวยการคลื่นวิทยุ , หนังสือพิมพ์ , วารสาร และสื่อต่างๆ เรื่องการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการบริการด้านสาธารณสุข  ในวันที่  10  กุมภาพันธ์  2558   เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

20150210_09425720150210_112655

20150210_10212220150210_10071420150210_094522

download เอกสารการประชุมได้ที่นี่ การโฆษณา100215 โฆษณาเครื่องสำอาง โฆษณาอาหาร หลักเกณฑ์โฆษณาสถานพยาบาล

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา