ประชุมคณะทำงาน”ร้านชำคุณภาพ จังหวัดเชียงใหม่”ครั้งที่1/2558

ประชุมคณะทำงาน”ร้านชำคุณภาพ จังหวัดเชียงใหม่”ครั้งที่1/2558
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอนำร่อง ร่วมระดมความคิดการพัฒนาร้านชำในพื้นที่ เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าร้านชำหลายแห่งยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นอาหาร ,เครื่องสำอาง ,ยา,วัตถุอันตราย ฯลฯ ที่ไม่ได้รับอนุญาต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาร้านชำคุณภาพขึ้น เพื่อพัฒนาร้านชำ โดยใช้กระบวนการต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านชำเกิดความตะหนักไม่นำสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ ,ไม่ได้มาตรฐานหรือสินค้าอันตรายเช่นยาชุดมาจำหน่ายส่งผลให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย

ร้านชำ2 ร้านชำ3 ร้านชำ4 ร้านชำ1

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา