เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีศึกษาดูงาน

 

 

คณะอบรมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จำนวน 50 คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ทางกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯจังหวัดเชียงใหม่ยินดีต้อนรับและนำเสนอข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่ การทำงานในบริบทของเมืองใหญ่ และเมืองท่องเที่ยว เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานพยาบาล และการกำกับดูแลด้านการบริหารเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลรัฐ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนที่ได้รับบริการที่ดีและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

20150202_085741   20150202_090516 20150202_101307 20150202_105420

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา