เชื้อไวรัสโควิด-19

เชื้อไวรัสโควิด -19  แพร่ระบาดไปทั่วโลก ปัจจุบันติดเชื้อรวม 1,560,048 ราย มีผู้เสียชีวิตรวม 177,717ราย  ประเทศไทย 2,811 ราย เสียงชีวิต 48 ราย(ข้อมูล ณ 22 เมษยน 2563)

อ้างอิงจาก https://ddcportal.ddc.moph.go.th/portal/apps/opsdashboard/index.html#/20f3466e075e45e5946aa87c96e8ad65

info_know_05032020 สาเหตุโควิด

1. เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มโคโรนาที่ทำให้มีไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก บางรายอาจมีปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

2. เชื้อสามารถติดต่อจากคนสู่คน แพร่โรคเมื่อมีอาการ และอาการแสดงแล้ว ผ่านทางการละอองเสมหะทางการไอ จามของผู้ที่มีเชื้อและสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย

3. ระยะฟักตัว 2-14 วัน

วิธีป้องกัน

1. ล้างมือบ่อยๆ

2.ใส่หน้ากากอนามัย

3.กินอาหารปรุงสุก

4.เว้นระยะห่างผู้คน(social distancing) 1-2 เมตร

ป้องกัน 120739 social distancing120735

เว็บไซต์แนะนำ

รัฐบาลไทย ศูนย์ข้อมูล COVID-19 Facebook :https://www.facebook.com/informationcovid19/

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา http://www.fda.moph.go.th/Pages/HomeP_D2.aspx

กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

กรมการแพทย์ http://covid19.dms.go.th/

กฎหมายน่ารู้ ช่วงโควิด

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/laws.php

 

 

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา