สื่อคลิปเสียง สปอตความรู้สุขภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการโฆษณาสีขาวเพื่อชาวเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง 3 ปี ซึ่งปีพ.ศ. 2563 ได้ขยายเครือข่ายเพื่อการจัดการปัญหาโฆษณาที่โอ้อวดหลอกลวง ผิดกฎหมาย ทางสื่อวิทยุในจังหวัดเชียงใหม่ และสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนรู้เท่าทันสื่อ ไม่ว่าจะเป็นสื่ออนไลน์ สื่อสิงพิมพ์ หรือโทรทัศน์ ซึ่งนับวันมีการโฆษณาโอ้อวดหลอกลวงเป็นจำนวนมาก สร้างความเสียหายทั้งทรัพย์สิน และสุขภาพ หรือกระทั้งเสียชีวิตได้ ตามที่เป็นข่าว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเป็นเครือข่าย “ตาไว” โดยสามารถโหลด Tawai For Health ทางเว็บไซต์ เพื่อเป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐ และในส่วนสถานีวิทยุ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานต่างๆที่สนใจร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สื่อดีๆ สามารถDowload สปอต คลิปเสียงเพื่อเปิดรณรงค์ประชาชนให้ทราบต่อไป

915609156291563QRcode สปอตโฆษณาสีขาว

download สื่อคลิปเสียง สปอต ได้ที่นี่

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา