แบบรายงานโครงการ เครือข่ายอย.น้อยสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ รู้เท่าทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 

 

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จัดทำโครงการ เครือข่ายอย.น้อยสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ รู้เท่าทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในปี พ.ศ. 2562 สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนจำนวน 50 แห่ง ซึ่งโรงเรียนของท่านได้เข้าร่วมโครงการและ รับการอบรมเครือข่ายอย.น้อยสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ รู้เท่าทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 25 โรงเรียน อบรมในวันที่ 6 และ 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการได้สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินงานจำนวน 5,000 บาท (-ห้าพันบาทถ้วน-) และเสริมความรู้เรื่องการจัดทำสปอต ณ สถานีวิทยุ 96.75 MHZ นั้น

ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการส่งรายงานผลการดำเนินงานบันทึกลงแผ่นดีวีดี ได้แก่

1.แบบรายงานโครงการ(เล่มสีชมพู) สามารถDownload แบบรายงานได้ที่นี่ แบบรายงานโรงเรียนอย.น้อย

2.ภาพกิจกรรมที่ดำเนินงานหลังการอบรม

3.สปอตวิทยุที่จัดทำ (ถ้ามี) เพื่อนำเผยแพร่ในโรงเรียน และ คัดเลือกออกรายการวิทยุเครือข่าย 96.75 MHz

4.คลิปภาพ อย่าหลงเชื่อโฆษณา  , ความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นต้น (ถ้ามี) เพื่อเผยแพร่ในyoutube ของ จิ๋วตาไว

โดยขอให้โรงเรียนนำส่งเป็นหนังสือราชการหรือ ส่งให้ผู้นิเทศน์งาน ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นี้

อบรม7มิย62_๑๙๐๖๑๐_0021 20190606_๑๙๐๖๑๐_0002 อบรม7มิย62_๑๙๐๖๑๐_0018662019 #1_๑๙๐๖๑๐_0002_0

20190817_104058 20190629_153132 20190629_090729 20190713_115240

แบบรายงานโรงเรียนอย.น้อย

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา