เครื่องสำอางเมจิกสกิน และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลีน

จากกรณีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของบริษัทเมจิกสกิน  (MAGIC SKIN)    ที่ถูกเพิกถอนเลขที่ใบรับจดแจ้ง  เนื่องจากพบการผลิตไม่ ตรงที่จดแจ้งไว้กับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.)   และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลีน (LYN) “ลีน เอฟเอส-ทรี (LYN FS-THREE)” อย. 13-1-05459-5-0017 รุ่นวันที่ผลิต  10/12/2017   วันหมดอายุ  10/12/2019  และ     “ลีน  บล้อค เบิร์น เบรก บิวท์     (LYN BLOCK BURN BREAK BUILD)”      อย.13-1-05459-5-0006  LOT.NO.1801  MFG.05-01-18 EXP.05-01-20  ซึ่งตรวจพบสารปนเปื้อนอันตรายที่อาจก่ออันตรายต่อผู้บริโภคจนปรากฏเป็นข่าวมีผู้เสียชีวิตจากการบริโภคจำนวน 4 รายนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่     (สสจ.เชียงใหม่)      ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงขอแนะนำให้ผู้บริโภคหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ข้างต้นทันทีเพราะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตโดยเฉพาะการเสียชีวิตจากหัวใจวาย เนื่องจากสารปนเปื้อนคือสารไซบูทรามีนซึ่งมีผลทำให้เกิดภาวะหัวใจวายได้S__17105054

lyn detoxlyn block burn break build

 

ในส่วนของผู้ขายผลิตภัณฑ์เมจิกสกิน ถือเป็นการขายเครื่องสำอางที่ถูกเพิกถอนการจดแจ้ง มีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน และปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และผู้ขายผลิตภัณฑ์ลีนในรุ่นการผลิตข้างต้นมีความผิดฐานขายอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สสจ.เชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือผู้ขายให้ระงับการขายผลิตภัณฑ์ข้างต้นทันที และส่งผลิตภัณฑ์เมจิกสกิน หรือลีน กลับคืนไปยังบริษัทต้นทาง ทั้งในรุ่นการผลิตข้างต้น หรือรุ่นการผลิตอื่นเนื่องจากอาจตรวจสอบพบสารอันตรายปนเปื้อนซ้ำได้  ล่าสุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ขายเครื่องสำอาง ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ผลปรากฏไม่พบการขายผลิตภัณฑ์เมจิกสกินและลีน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อย. สั่งยกเลิกเลขสารบบอาหารผลิตภัณฑ์ลีนและพักใบอนุญาตผลิต

ข่าวสสจชม.เมจิกสกินกับลีน

 

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา