สุขภาพดีมีที่รายการวิทยุเพื่อประประชาชน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมดีๆเพื่อประชาชน

“เดือนแห่งการรู้รักษ์ตระหนักใช้…ยาต้านแบคทีเรีย”

ดีเจ : ปัจจุบันนี้การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ

เภสัชกร : ใช่ครับ คนส่วนใหญ่หันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น อันเนื่องมากจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนในปัจจุบัน ทั้งการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการพักผ่อนทำให้เกิดโรคต่างๆ มากมาย เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็ง ครับ

ดีเจ : ผมเคยได้ยินมาว่าตอนนี้ในประเทศไทยของเราเกิดเชื้อดื้อยาเพิ่มมากขึ้น มันมีผลมาจากการดูแลสุขภาพที่มากเกินไปหรือเปล่าครับ

เภสัชกร : ใช่ครับ การเกิดเชื้อดื้อยา มีปัจจัยเสี่ยงอยู่หลายอย่างเลยครับ โดยปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งก็คือ การที่ผู้ป่วยใช้ยาเกินความจำเป็น เนื่องมาจากขาดความรู้ทางด้านโรคและยาครับ แต่ก่อนอื่นเรามารู้จักกับคำว่า “เชื้อดื้อยา” กันก่อนนะครับ เชื้อดื้อยา หมายถึง เชื้อจุลินทรีย์ที่มีการพัฒนาตัวเองจนมีคุณสมบัติ ในการต่อต้านยาที่เราใช้ในการควบคุมเชื้อนั้นๆส่งผลให้ยาที่เราเคยใช้ได้ผลในการรักษา ใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปครับ

กลไกการเกิดการดื้อยานั้นมีหลายกลไก ได้แก่ การผลิตเอนไซม์มาทำลายยา ทำให้ยาปฏิชีวนะไม่สามารถออกฤทธิ์ได้ การเปลี่ยนแปลงเป้าหมายที่ยาไปออกฤทธิ์ โดยเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป้าหมายทำให้ยาจับกับเป้าหมายไม่ได้ ยาจึงออกฤทธิ์ไม่ได้ มีการผลิตเป้าหมายที่ยาไปออกฤทธิ์เพิ่มขึ้น ทำให้ยาที่มีอยู่ไม่สามารถออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การดื้อยายังเกิดจากลดการนำยาเข้ามาในเซลล์ รวมถึงเพิ่มการขับออกยาออกจากเซลล์อีกด้วย

ในปกติเชื้อแบคทีเรียในร่างกายมีหลายชนิด เมื่อเราใช้ยาปฏิชีวนะ เพื่อรักษาอาการป่วย ยาอาจไปทำลายเชื้อแบคทีเรียอื่นๆ ที่ไม่ก่อโรคในร่างกายเรา เมื่อเชื้อบางกลุ่มถูกทำลายไปก็เป็นโอกาสให้เชื้อดื้อยาเจริญเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเชื้อดื้อยาบางตัวอาจถ่ายทอดยีนดื้อยาให้กับเชื้ออื่นได้ครับ

ดีเจ : แล้วปัจจัยเสี่ยงในการเกิดเชื้อดื้อยา คืออะไรหรือครับ …

สนใจติดตามฟังกันได้ที่ FM 93.25 MHz และ FM 100 MHz ได้ทุกสัปดาห์

ตาราง การออกรายการวิทยุเพื่อประชาชน เดือน พฤศจิกายน 2559

 

สถานี วันที่ เรื่อง วิทยากร
สวท. 93.25วันอังคาร 09.10 – 10.00 น.

 

15 หวัด … รักษาได้ ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ อ.ภก.ณัฐพงศ์ ทิตย์วงศ์ภก.กิตติกานต์ มงคลศิริ (สสจ.)

นศภ.ณัฐพร  รัฐบำรุง (สสจ.)

นศภ.ณัฐณิชา  กึกก้อง (สสจ.)

สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนFM100วันพุธ 09.30 -10.00 น.

 

16 พฤติกรรมที่ทำให้เกิดเชื้อดื้อยา ภก.อรรถเดช อุณหเลขกะภก.กิตติกานต์ มงคลศิริ (สสจ.)

นศภ.ณัฐพร  รัฐบำรุง (สสจ.)

นศภ.ณัฐณิชา  กึกก้อง (สสจ.)

สวท. 93.25วันอังคาร 09.10 – 10.00 น.

 

22 ท้องเสีย…รักษาได้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ ผศ.ดร.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ภญ.ดาวทิพย์ จิรนิวาตานนท์ (สสจ.)

นศภ.จุฑามาศ ถิระศักดิ์ธนา

สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนFM100วันพุธ 09.30 -10.00 น.

 

23 Superbugสถานีวิทยุ อสมท.

เวลา 13.00-14.00 น.

ภก.อรรถเดช อุณหเลขกะภก.พิสณฑ์ ศรีบัณฑิต (สสจ.)

นสภ.ณัฐกมล พูลสุขเสริม

สวท. 93.25วันอังคาร 09.10 – 10.00 น.

 

29 แผลสด … รักษาได้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ ภก.วุฒิกร ใยชิดเรืออากาศตรี ภก.กรัญพัฒน์ หม้อกรอง (รพ.กองบิน41)

นศภ.ณัฐพร  รัฐบำรุง (สสจ.)

นศภ.ณัฐณิชา  กึกก้อง (สสจ.)

สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนFM100วันพุธ 09.30 -10.00 น.

 

30 อันตรายจากยาอมผสมยาปฏิชีวนะ  ภญ.อัจฉริยา คำยิ่งโยชน์ภก.พิสณฑ์ ศรีบัณฑิต (สสจ.)

นสภ.เอวิกา ธรรมเอี่ยม

นศภ.ณัฐพร  รัฐบำรุง (สสจ.)

นศภ.ณัฐณิชา  กึกก้อง (สสจ.)

S__4022963 S__4022954

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา