ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนคบส.2560

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 พนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนคบส.2560 และสรุปผลการดำเนินงานปี 2559 ทั้นนี้ได้รับเกียรติจากภญ.ยุพิน นำปูนศักดิ์ โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน เล่าประสบการณ์แก้ไขปัญหาการใช้ยาในผู้ป่วยเรื้อรังโดยมีการส่วนร่วมของชุมชน ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเข้มแข็งในการทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อไป

ประชุมคบส59_6827 ประชุมคบส59_7166 ประชุมคบส59_7194 ประชุมคบส59_8859

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา