แถลงข่าว สาธารณสุขเชียงใหม่ เตือนอย่าหลงเชื่อ หลงขายหรือบริโภคผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณปลอม

สาธารณสุขเชียงใหม่ เตือนอย่าหลงเชื่อ หลงขายหรือบริโภคผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณปลอม

นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการแพร่ระบาดของยาแผนโบราณปลอม ชื่อ ยากษัยเส้นตราเทพธิดาและยากษัยเส้นตราพิกุลทอง ลักษณะเป็นยาน้ำบรรจุในขวดแก้ว ฉลากแสดงสรรพคุณลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย และมีการวางจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไป เนื่องจากฉลากผลิตภัณฑ์ระบุว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านและแสดงเลขทะเบียนยา ทำให้ประชาชนหลงเชื่อว่ามีความปลอดภัยและเป็นที่นิยมของประชาชนอย่างแพร่หลาย

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่า ยากษัยเส้นปลอมทั้งสองยี่ห้อมียาสเตียรอยด์ผสมอยู่ ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค หากรับประทานต่อเนื่องในระยะยาว ส่งผลให้เกิดกระเพาะทะลุ กระดูกพรุน และภาวะไตวายได้

ยากษัยเส้นตราเทพธิดา

S__30105760  S__30105761

 

         

          ข้อเท็จจริง ยากษัยเส้นตราเทพธิดา เป็นยาสามัญประจำบ้าน เลขทะเบียนที่ G403/46  ผลิตโดย บริษัท ไทยเฮอร์เบิล สแตนดาร์ด จำกัด  เลขที่ 77 หมู่ 8 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 ซึ่งโดยปกติสามารถจำหน่ายได้ทั่วไป โดยไม่ต้องขออนุญาต และบริษัท ไทยเฮอร์เบิล สแตนดาร์ด จำกัด ได้ทำหนังสือให้ดำเนินการปราบปรามยาสมุนไพรปลอม ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยพบว่าที่ผ่านมามีมิจฉาชีพปลอมแปลงผลิตภัณฑ์ยากษัยเส้นตราเทพธิดาไปจำหน่าย ซึ่งของปลอมฉลากจะระบุว่า ผลิตโดยโรงงานผลิตยาแผนโบราณงามดีโอสถ เลขที่ 77 หมู่ 8 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 แต่โรงงานผลิตยาแผนโบราณงามดีโอสถ ได้ยกเลิกไปแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556

ดังนั้น ยากษัยเส้นตราเทพธิดา ที่เป็นของปลอมและจำหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ จึงเป็นยาปลอม ตาม พรบ.ยา พ.ศ.2510 มาตรา 73 (3) ยาที่แสดงชื่อ หรือเครื่องหมายของผู้ผลิต หรือที่ตั้งสถานที่ผลิตยาซึ่งมิใช่ความจริง หากผู้ใดขายจะมีโทษ ตามมาตรา 119  จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

นอกจากนี้ หากตรวจพบว่ายานั้นผสมสเตียรอยด์ จะผิดตามมาตรา12 ของพรบ.ยา พ.ศ.2510 ฐานขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต โทษ ตามมาตรา 101 จำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท เพิ่มเติมอีกด้วย

 

ยากษัยเส้น ตราพิกุลทองS__30105759

 

          ข้อเท็จจริง ยากษัยเส้นตราพิกุลทอง ฉลากระบุว่าเป็นยาสามัญประจำบ้าน เลขทะเบียนที่ G799/48 ผลิตโดย โรงงานผลิตยาแผนโบราณพิกุลทองเจ็ดชั้นโอสถ  เลขที่ 653 ถ.สมถวิลราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 แต่จากการตรวจสอบเลขทะเบียนยา G799/48 นั้น พบว่าเป็นของ ยากษัยตราหมอทองอินทร์ ผลิตโดยร้านทองอินทร์เภสัช เลขที่ 1348/23 ถ.สมถวิลราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม และไม่พบว่ามีการขึ้นทะเบียนตำรับยา ของยากษัยเส้น ตราพิกุลทอง

ดังนั้น ยากษัยเส้น ตราพิกุลทอง จึงเป็นยาปลอม ตาม พรบ.ยา พ.ศ.2510 (4) ยาที่แสดงว่าเป็นยาตามตำรับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ ซึ่งมิใช่ความจริง  โทษ ตามมาตรา 119  จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

นอกจากนี้ หากตรวจพบว่ายานั้นผสมสเตียรอยด์ ผิดตามมาตรา12 ของพรบ.ยา พ.ศ.2510 ฐานขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต โทษ ตามมาตรา 101 จำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอให้ประชาชนที่บริโภคยากษัยเส้นปลอมดังกล่าว ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เพื่อตรวจสอบและรับคำแนะนำในการหยุดบริโภคยากษัยเส้นปลอมดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ที่บริโภคยาที่มีส่วนผสมของยาสเตียรอยด์ปริมาณมากเป็นเวลานาน 1-2 เดือนขึ้นไป ไม่ควรหยุดยาเองทันทีเพราะอาจทำให้ร่างกายเกิดภาวะช๊อคได้ และขอความร่วมมือมายังผู้จำหน่ายให้ยุติการจำหน่ายยากษัยเส้นปลอมดังกล่าวทันที

หากประชาชนพบการจำหน่ายยากษัยเส้นปลอมดังกล่าว สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลประจำอำเภอทุกแห่ง เพื่อดำเนินคดีต่อผู้จำหน่ายต่อไป

 

ข่าววันที่ 30 สิงหาคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา