การประชุมเชิงปฎิบัติการสื่อโฆษณาทางวิทยุ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคลื่นวิทยุกระจายเสียงจังหวัดเชียงใหม่ รู้ดี รู้ทั่ว รู้ทัน รู้ถึง จำนวน 2 รุ่น

รุ่นที่ 1: วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

รุ่นที่ 2: วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

มีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายสถานี ดีเจ เครือข่ายภาคประชาชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รุ่นละ60คน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่อการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพเป็นไปตามกฎหมาย ขอให้ผู้ใดผลิตสื่อโฆษณาและผู้ที่เผยแพร่โฆษณา ศึกษาข้อมูลการโฆษณาก่อนทุกครั้ง

โฆษณาที่ต้องขออนุญาตโฆษณาก่อน

: จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (เผยแพร่ได้ทั่วประเทศ)หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดใหม่(เผยแพร่ได้เฉพาะเขตจังหวัดเชียงใหม่)

1.การโฆษณายา

2.การโฆษณาอาหารที่กล่าวถึงคุณภาพ สรรพคุณ คุณประโยชน์

3.การโฆษณาเครื่องมือแพทย์ 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

[email protected]

โทร 053 894742

    20160219_095809    P2180371P2180312   20160219_105633

 สามารถโหลดเอกสารน่าสนใจเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ที่นี่

คู่มือการโฆษณายา

การโฆษณาเครื่องมือแพทย์

พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค

พรบ.วิทยุโทรทัศน์

บทกำหนดโทษโฆษณา

คู่มือเฝ้าระวังโฆษณา

การโฆษณาอาหารสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เวป อย.

http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/advertise.php

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา