อบรมเครือข่ายฯเฝ้าระวังโฆษณา

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์2000
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภคจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนในการดำเนินงานด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นเครือข่ายภาคประชาชน อสม,รพ.สต,สสอ.จำนวน 50 คน เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโฆษณาทางวิทยุ และให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  สนับสนุนการอบรม จากมูลนิธิผู้บริโภค 

“พบเห็น ฟังวิทยุ โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวด หลอกลวง เกินจริง” แจ้งที่ 1556 หรือ 053 894742

โหลดความรู้ดีๆได้ที่นี่

อบรมเครือข่าย8ธค58

  20151208_131232 20151208_132210 20151208_09550520151208_095434 20151208_104948
 

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา