“ของกินถูกปาก ของฝากปลอดภัย ตลาดสดเชียงใหม่ ร่วมใจพัฒนา”

วันที่ 21 กันยายน 2558 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ จัดการประชุมรณรงค์โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านอาหาเฉพาะเรื่อง ( Agenda Base) จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2558 ภายใต้แนวคิด

“ของกินถูกปาก ของฝากปลอดภัย ตลาดสดเชียงใหม่ ร่วมใจพัฒนา”

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานและมอบป้ายแก่ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งตลาดสดทั้ง19แห่ง ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ลงพื้นที่ตรวจน้ำมัน สารปนเปื้อนในอาหารที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในปี 2558 มีผู้ประกอบการที่ผ่านเกรณ์มาตรฐานกลุ่มอาหารทอด จำนวน 166 ราย     กลุ่มผลิตน้ำพริกหนุ่ม 14ราย รวมทั้งสิ้น 180 ราย

ซื้อของฝาก กินอาหารเมือง สังเกตป้าย

สำหรับอาหารทอด “ร้านน้ำใช้น้ำมันทอดปลอดภัย”    สำหรับน้ำพริกหนุ่ม ” น้ำพริกหนุ่มปลอดภัย”

ป้ายนำ้มันทอดซ้ำ ,น้ำพริกหนุ่ม

20150921_11090920150921_093050

20150921_10372820150921_094114

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา