แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ขนมปลาเส้น

แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ “ขนมปลาเส้น” ผลิตจากประเทศเพื่อนบ้าน ไม่พบการปนเปื้อนของพลาสติก

นายแพทย์สุรินทร์  สุมนาพันธุ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา มีภาพข่าวผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงได้แชร์ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเกี่ยวกับ”ขนมปลาเส้นปลอม” ชายแดนแม่สาย เผาไฟแล้วได้กลิ่นพลาสติก สงสัยปนเปื้อนพลาสติกหรือทำมาจากพลาสติกนั้น ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้เก็บตัวอย่างขนมดังกล่าวจากตลาดชายแดน ส่ง ให้ทางศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงรายตรวจวิเคราะห์ พร้อมได้ส่งตัวอย่างไปให้สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (สคอ.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตรวจวิเคราะห์หาการเจือปนพลาสติกหรือไม่ และเมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างขนมขบเคี้ยวดังกล่าว

จากรายงานผลการตรวจวิเคราะห์พบว่ามีส่วนผสมของดีเอ็นเอจำเพาะของเนื้อสัตว์ ได้แก่ ปลา ปลาหมึก และพบดีเอ็นเอจำเพาะของพืช ได้แก่ ข้าวสาลี และถั่วเหลือง แต่ไม่พบการเจือปนของพลาสติกแต่อย่างใด

นายแพทย์สุรินทร์  สุมนาพันธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ว่าผลตรวจวิเคราะห์ขนมดังกล่าวจะไม่พบการผสมหรือปนเปื้อนของพลาสติกก็ตาม แต่ขอฝากเตือนมายังประชาชน โดยเฉพาะผู้ปกครองเด็ก ควรให้คำแนะนำแก่บุตร หลานในการเลือกซื้อขนมหรืออาหารมาบริโภค โดยขอให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากรับรองจาก อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) และลักษณะบรรจุภัณฑ์มีหีบห่อหรือซองที่ไม่ฉีกขาด ชำรุด หลีกเลี่ยงการซื้อขนมที่ผลิตจากประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่มีการแสดงฉลากภาษาไทย และไม่มีฉลาก อย. อาจปนเปื้อนเชื้อโรค เชื้อรา หรือสารเคมี ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ และทางสำนักงานสาธารณสุขเชียงรายได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้เข้มงวดในการออกตรวจสอบขนมและผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ในตลาดชายแดนไม่ให้มีสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องวางจำหน่าย และขอความร่วมมือประชาชน ให้ช่วยเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวัง หากพบเห็นขนม หรืออาหารที่ผิดปกติ สามารถแจ้งไปที่สายด่วน อย. หมายเลข 1556 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อจะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งโดยเร็ว

ทั้งนี้ขอฝากเตือนผู้ที่นำเข้าอาหารจากต่างประเทศมาจำหน่าย โดยไม่ได้ขออนุญาตจาก อย. จะมีความผิดระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.

ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ พนักงานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคได้ลงพื้นที่ตรวจร้านขายส่งขนาดใหญ่ แล้วเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา เบื้องต้นไม่พบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

จึงขอเตือนประชาชนให้ตรวจสอบสินค้าก่อนบริโภค เลือกซื้ออาหารที่มีฉลากภาษาไทย

มีเครื่องหมาย อย.(เลขสารบบ 13 หลัก)

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ตรวจผลิตภัณฑ์ร้านขายส่งที่เชียงใหม่ ไม่พบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

112690112685112688

 

ผลิตภัณฑ์ปลาเส้นไม่มีฉลากภาษาไทย บริเวณด่านแม่สาย ภาพจาก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

92387 92385 92386

ขอขอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาเส้นไม่มีฉลากภาษาไทย จาก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

 

 

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา