เริ่มแล้ว เลิกใช้น้ำมันทอดซ้ำ ณ ตลาดศิริวัฒนา

เริ่มแล้ว เลิกใช้น้ำมันทอดซ้ำ ณ ตลาดศิริวัฒนา

เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการน้ำมันทอดซ้ำสู่ความยั่งยืนด้านสุขภาพของผู้บริโภค ณ ตลาดศิริวัฒนา โดยนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรม กลุ่มผู้ประกอบการทอดอาหารในตลาดจำนวนกว่าร้อยคนได้รับความรู้การใช้นำมันทอดอาหารและอันตรายจากน้ำมันทอดซ้ำ นำทีมโดย ภญ.นฤมล  ขันตีกุล และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  เป็นวิทยากรการอบรมดังกล่าว ” คนขายก็ห่วงใย ใส่ใจผู้บริโภค เลิกใช้น้ำมันทอดซ้ำ!!!”

S__11501587 71662 71661 S__11501578  S__1150159371663

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา