แผนการตรวจประเมินโรงพยาบาลเอกชน ปี พ.ศ. 2558

คณะทำงานตรวจประเมินโรงพยาบาลเอกชน ได้ทำแผนตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาล 11 สาขา และ แผนกไตเทียมดังนี้

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 : โรงพยาบาลเทพปัญญา / สถานพยาบาลแมคเคน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 : โรงพยาบาลกรุงเทพ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 : โรงพยาบาลแมคคอร์มิค / โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 : โรงพยาบาลช้างเผือก

วันที่ 7 กรกฎาคม 2558: โรงพยาบาลเซนทรัลเมโมเรียล / โรงพยาบาลเมดิคอลเซ็นเตอร์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2558: โรงพยาบาลลานนา / โรงพยาบาลสยามราษฎร์

วันที่9 กรกฎาคม 2558:โรงพยาบาลราชเวช / โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2558: สถานพยาบาลโรคเด็ก / สถานพยาบาลตาเซนปีเตอร์

 

หมายเหตุ: แผนกไตเทียม ตรวจพร้อมการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล

ได้แก่ โรงพยาบาลราชเวช , โรงพยาบาลลานนา, โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม , โรงพยาบาลช้างเผือก , โรงพยาบาลเทพปัญญา , โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

โหลดตารางแผนการตรวจได้ที่นี่ แผนตรวงจรพ58

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา