อบรมเครือข่ายเฝ้าระวังและแก้ไขโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ จัดอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจากภญ. ตุลาภรณ์ รุจิระยรรยง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และภญ.สุภาวดี เปล่งชัย   โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากร ทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม เพราะเราจะปักธงสู้ โฆษณาโอ้อวด เกินจริง หลอกลวง “ร่วมใจ ร่วมฟัง เฝ้าระวังสื่อโฆษณา”

มาตรการเข้ม

ครั้งที่ 1 พบการโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง พนักงานเจ้าหน้าที่ แจ้งระงับโฆษณา และแนะนำให้ดำเนินการให้ถูกต้อง

ครั้งที่ 2 พบการโฆษณษซ้ำสถานีเดิม ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือตัวใหม่ ดำเนินการเปรียบเทียบปรับและส่งเรื่องให้กสทช.พิจารณาระงับออกอากาศ

 

92373    20150519_13423920150519_10113720150519_09185420150519_133749

 

สามารถ download เอกสารอบรมได้ที่นี่

กฎหมายโฆษณาบรรยายเชียงใหม่

กฎหมายโฆษณา(ลพบุรี)

การดำเนินลพบุรี

การดำเนินงานรพเสลภูมิ

 

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา