โครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชนนำร่อง

วันพฤหัสที่14พฤษภาคม 2558
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ ร่วมกับ โรงพยาบาลพร้าว และ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับยาปฎิชีวนะและผลิตภัณฑ์สเตียรอยด์แก่ ภาคีเครือข่ายการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ “เพราะกิจกรรมดีๆทำให้เครือข่ายต่างอารมณ์ดียิ้มคลายร้อนได้ดีนักแล”

18562 S__51855368 S__51855369 S__51855366S__51855371 S__51855372 S__51863555 S__51863556

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา