จับผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย!!!

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับตำรวจภาค 5 จับกุมผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายในวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 20.00น. ณ ตลาดมาลินพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินคดีกับแผงลอยที่นำผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายมาจำหน่าย ทั้งนี้คบ.ขอเตือนภัยให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยยาลดความอ้วน อาหารเสริมที่มีไซบูทรามีน หากรับประทานไปแล้วมีความเสี่ยงต่อหัวใจและหลอดเลือด หัวใจวายตายได้ นอกจากนี้ ขอให้สังเกตเครื่องหมาย อย.ในผลิตภัณฑ์อาหาร , เลขที่ใบรับแจ้งในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ

ในเบื้องต้น ข้อกล่าวหา

  1. ผลิตภัณฑ์ยาอันตรายที่ลับลอบจำหน่าย ผิดตาม พรบ.ยา พ.ศ.2510

1.1 ผลิต/นำเข้า/ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี           และปรับไม่เกิน 5,000 บาท

  1. ผลิตภัณฑ์อาหารผิดกฎหมาย ผิดตาม พรบ.อาหาร พ.ศ.2535

2.1 ผลิตหรือนำเข้าอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2.2 ผลิต/นำเข้า หรือขายอาหารโดยแสดงฉลากไม่ถูกต้อง มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท

2.3 ผลิต/นำเข้า หรือขายอาหารปลอม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน – 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 – 100,000 บาท

  1. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ฉลากไม่ถูกต้องและอาจมีสารอันตรายเจือปน

3.1 ผลิต/นำเข้าเครื่องสำอางแสดงฉลากไม่ถูกต้อง หรือเครื่องสำอางที่ไม่มีฉลากภาษาไทย มีโทษจำคุก 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3.2 ขายเครื่องสำอางแสดงฉลากไม่ถูกต้อง หรือเครื่องสำอางที่ไม่มีฉลากภาษาไทย           มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

20150430_20184120150430_201740  20150430_201054S_68F57AE9A5EACC61FE24F62DB2C4025A.15043018S_E0B4774DC878570F23C0DA59C20D2677.15043018S_489C2E8E87F8312D4B63966DE20D7901.15043018S_31851F552C5F12FB0E1737B376569277.1504301820150430_210057 20150430_210101    S_EFC8020D35EBD6FED46D06198CCF3EAC.15043018 S_1A82D996A6550DC9D8E9DCE4CBB428A8.15043018  S_82B5C457C4CAD6261EFE09C8FD4871C1.15043018   S_A545EC9693ED1288AC31467B03098B72.15043018 S_C4C3F15A1DC291254271933CC6FB111C.15043018 S_D8A5919A7CD8218D62B3F23CCE181C56.1504301820150407_210731

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา