อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมมาตรฐานการปฎิบัติงานตามขั้นตอนการปฎิบัติงาน (SOP)และวิธีปฎิบัติงาน(WI)ของพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ วันที่22-24เมษายน 2558 ณ เชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ เพื่อการปฎิบัติหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง เอาใจใส่ ห่วงใยประชาชน

20150422_09295620150422_113126  20150422_10503320150422_134246

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา