ประชุมคณะอนุกรรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 1

ประชุมคณะอนุกรรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 ณ สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดเชียงใหม่

ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่  ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ได้ข้อสรุปประเด็นปัญหาที่ต้องดำเนินการ  5 ประเด็นดังนี้

1. น้ำมันทอดซ้ำ

2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารวิชาการ

3. สารตกค้างในผักไฮโดร

4.การเฝ้าระวังโฆษณาวิทยุ

5. การบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ และคลินิกเถื่อน

S__44466180 S__44466181 S__44466183S__44466179

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา