ดาวน์โหลด Archives - กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่

 ตรวจสอบรายชื่อโครงการ เครือข่ายอย.น้อยสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ รู้เท่าทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

โครงการ เครือข่าย อย.น้อยสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ รู้เท่าทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในปี พ.ศ. 2562 สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนจำนวน 50 แห่ง จัดอบรมเมื่อวันที่ 6 และ 7 มิถุนายน 2562 จำนวนรุ่นละ 25 โรงเรียน ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอเรียนแจ้งว่าทางโครงการจะจัดทำประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนและอาจารย์ที่ผ่านการอบรมในวันดังกล่าว ขอให้แต่ละโรงเรียนดำเนินการตรวจสอบรายชื่อ หากมีการแก้ไขแจ้งได้ที่ [email protected] ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อดำเนินการจัดทำต่อไป ตรวจสอบรายชื่อ รายชื่อจัดทำประกาศฯอย.น้อยสร้างสรรค์สื่อ

 แบบรายงานโครงการ เครือข่ายอย.น้อยสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ รู้เท่าทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

    ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จัดทำโครงการ เครือข่ายอย.น้อยสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ รู้เท่าทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในปี พ.ศ. 2562 สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนจำนวน 50 แห่ง ซึ่งโรงเรียนของท่านได้เข้าร่วมโครงการและ รับการอบรมเครือข่ายอย.น้อยสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ รู้เท่าทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 25 โรงเรียน อบรมในวันที่ 6 และ 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการได้สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินงานจำนวน 5,000 บาท (-ห้าพันบาทถ้วน-) และเสริมความรู้เรื่องการจัดทำสปอต ณ สถานีวิทยุ 96.75 MHZ นั้น ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการส่งรายงานผลการดำเนินงานบันทึกลงแผ่นดีวีดี ได้แก่ 1.แบบรายงานโครงการ(เล่มสีชมพู) สามารถDownload แบบรายงานได้ที่นี่ แบบรายงานโรงเรียนอย.น้อย 2.ภาพกิจกรรมที่ดำเนินงานหลังการอบรม 3.สปอตวิทยุที่จัดทำ (ถ้ามี) เพื่อนำเผยแพร่ในโรงเรียน และ […]

 ฐานข้อมูลสถานประกอบการด้านอาหาร GMP

ฐานข้อมูลสถานประกอบการด้านอาหาร GMP ปี 2561  ทุกประเภทแยกรายอำเภอ คลิกตามลิ้งค์ ดังนี้ แม่อาย แม่ออน แม่วาง แม่ริม แม่แตง แม่แจ่ม เมือง พร้าว ฝาง ดอยหล่อ ดอยสะเกํด ดอยเต่า ไชยปราการ เชียงดาว จอมทอง ฮอด อมก๋อย หางดง สารภี สันป่าตอง สันทราย สันกำแพง สะเมิง เวียงแหง

 เอกสารประกอบการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่

เอกสารประกอบการประชุม 5- 6 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ download ได้ที่นี่ 562561 การตรวจมาตรฐานคลินิก-อำเภอ ปสธ386_ตัดแต่งผักผลไม้ ผู้ผลิต-นำเข้าเครื่องสำอาง [เครื่องสำอาง] สถานที่ขาย [เครื่องสำอาง] สถานที่ผลิต [ร้านยา] GPP เต็มรูปแบบ [ร้านยา] GPP บันไดขั้น 1 GPP1stStep พรบ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558

 โฆษณาสีขาวเพื่อนชาวเชียงใหม่

การขายของ ขายยา ขายอาหาร ขายอะไรก็ต้องโฆษณา เปิดทีวี เปิดวิทยุ เปิดอินเตอร์เนต มีแต่โฆษณา แล้วโฆษณาที่เราเห็น เราฟัง ใครจะช่วยพิจารณาตรวจสอบว่าโอ้อวดหลอกลวง เกินจริง หรือโฆษณาหวังเพื่อหลอกให้ผู้บริโภคหลงเชื่อ เสียเงิน  เสียสุขภาพ บางรายถึงขั้นเสียชีวิต แล้วใครบ้างเป็นผู้โฆษณา … “หยุดคิดก่อน ก่อนโฆษณา เพราะคุณอาจทำร้ายคนอื่นโดยคำโฆษณา” “เรามาร่วมกัน สร้างสรรค์สื่อดีๆ สื่อปลอดภัย ห่วงใยสุขภาพ” โหลดได้แล้ว คลิปดีๆ ช่วยกันเปิด ช่วยกันแชร์ เพื่อ “โฆษณาสีขาวเพื่อชาวเชียงใหม่” สปอร์ตที่ 1 ระวังอย่ามองข้ามความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าต่างๆต้องไม่โอ้อวดเกินความจริงหรือเกิดความเข้าใจผิด โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารและยา สินค้าที่ใช้กับร่างกายคน มิฉะนั้น อาจถูกจับกุมดำเนินคดีซึ่งมีทั้งโทษปรับและจำคุก ร่วมใจโฆษณาสีขาวเพื่อชาวเชียใหม่ด้วยความปรารถนาดีจาก จังหวัดเชียงใหม่ สปอร์ตที่ 2 สวัสดีครับท่านผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยานะครับ ไม่สามารถรักษาหรือบรรเทา  โรคได้ อาหารเสริมที่โอ้อวดว่า ช่วยทำให้อกฟูรูฟิต เพิ่มพลังทางเพศ ลดความอ้วน ล้วนผสมสารอันตรายต่อร่างกาย คิดให้ดี อ่านฉลากให้เข้าใจก่อนใช้ อย่าหลงเชื่อโฆษณาโอ้อวดเกินความจริง ฉลาดเลือก […]

 แบบตรวจสถานพยาบาลใหม่ 2560

แบบตรวจใหม่ เวชกรรม ทันตกรรม การพยาบาล ตรวจอนุญาตและตรวจหลังอนุญาต 1. เวชกรรม 2.ทันตกรรม 3.การพยาบาล

 ประกาศเรื่อง ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง “ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร” สามารถดาวน์โหลด รายละเอียดตามลิ้งค์ข้างล่างนี้ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0E/00153091.PDF  

 จำนวนสถานประกอบการที่เข้าข่าย GMP ปีงบประมาณ 2560

จำนวนสถานประกอบการที่เข้าข่าย GMP ปีงบประมาณ 2560   1.รายชื่อ สถานประกอบการอาหาร แยกตามรายอำเภอ 2.ข้อมูลประกอบด้วย เลขสถานที่   ชื่อผู้รับอนุญาต  ชื่อสถานที่ และที่อยู่ตามข้อมูลใบอนุญาตผลิตอาหาร หากมีข้อสงสัยใด กรุณาติดต่อ ภญ. ดวงธิดา  กนิษฐสวัสดิ์   รายชื่อ สถานประกอบการอาหาร แยกตามรายอำเภอ อ.เมือง สารภี หางดง อมก๋อย ฮอด จอมทอง เชียงดาว ไชยปราการ ดอยเต่า ดอยสะเก็ด ดอยหล่อ ฝาง พร้าว แม่แจ่ม แม่แตง แม่ริม แม่วาง แม่ออน แม่อาย เวียงแหง สะเมิง สันกำแพง สันทราย สันป่าตอง  

 ข้อมูลสถานประกอบการเนื้อสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ปี 60

ในปีงบประมาณ 2560 ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีแผนการตรวจสถานที่ผลิตเนื้อสัตว์และทำการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์ เพื่อเเป็นการเฝ้าระวัง การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ในปี 60 มีรายละเอียดดังนี้ 1. เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ได้แก่ ลูกชิ้น , หมูยอ , แหนม , กุนเชียง ,ไส้กรอก (5 ประเภท) 2. ปริมาณการสุ่มเก็บตัวอย่าง คือ อย่างน้อย 6 หน่วย แต่ น้ำหนักรวมกัน ไม่น้อยกว่า 400 กรัม 3. โรงงานไหนที่มีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ มากกว่า 1 รายการ เช่น มีทั้งลูกชิ้น และหมูยอ หรือ ลูกชิ้น ใส้กรอก หมูยอ ก็เก็บมาทุกผลิตภัณ์ (ใน 5 ประเภทตามข้อ 1 ) 4. กรณีที่ผลิตภัณฑ์มีมากกว่า 1 สูตร เช่น ลูกชิ้นหมู […]

 ข้อมูลสถานประกอบการน้ำบริโภคฯ และ น้ำแข็ง ปีงบประมาณ 2560

ข้อมูลสถานประกอบการน้ำบริโภค  สถานประกอบการน้ำบริโภคที่ต้องเก็บตัวอย่าง ปีงบ 60 ข้อมูลสถานประกอบการน้ำแข็ง  น้้ำแข็ง

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา