สไลด์นำเสนอ ความรู้การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

แนวทางการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท

 น้ำผึ้งแท้ น้ำผึ้งปลอม ดูตรงไหน!?!

น้ำผึ้ง น้ำผึ้งจัดอยู่ในรายชื่

 สืบค้นข้อมูลอย.

ซื้อสินค้า อาหารแปรรูปครั้งใดต

 ทรามาดอล อันตรายจริงหรือ!!

ยา tramadol จากข่าวการเตือนภัย

 พระราชบัญญัติใหม่ !!!

พระราชบัญญัติฉบับประกาศในราชกิ

 ยาทาสเตียรอยด์อันตราย

  จังหวัดเชียงใหม่พบการจำ

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา